Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Martine Matthys, wonende te B-8000 Brugge, Zwanehoek 36 voor mijn website www.martinematthys.be

Ik begrijp dat uw privacy erg belangrijk is voor u, en ik doedan ook het nodige om uw persoonlijke levenssfeer zo goed mogelijk te respecteren.
Ik houd uw persoonlijke gegevens bij om met u te kunnen communiceren over mijn politiek werk, netwerkmomenten en activiteiten.
Ik zal ze zonder uw toestemming nooit voor commerciële doeleinden doorgeven aan derde partijen.

Ik houd me in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679)

 Neem de tijd om deze privacyverklaring goed door te nemen, samen met eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn.  
Indien u na het doornemen van mijnprivacyverklaring, of in de algemenere zin, hierover vragen hebt of contact wenst op te nemen, kan dit via schepen.matthys@brugge.be

Ik behoud me het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen indien dit nodig blijkt.
Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd.
Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiliging van persoonsgegevens

Ik houd uw gegevens bij op een digitaal systeem dat beveiligd is tegen ongeoorloofde toegang, tegen ongeoorloofd gebruik, tegen verlies of diefstal van uw gegevens. Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om steeds een hoog niveau van bescherming te blijven bieden.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt het recht op inzage van de persoonlijke informatie die ik over u bewaar. Indien u een schriftelijke aanvraag hiervoor indient, zal ik u kosteloos toegang en inzage verlenen of een gratis kopie overhandigen. Ik streef naar het bijhouden van nauwkeurige, volledige en relevante persoonlijke informatie voor de doeleinden die in deze privacy policy worden genoemd. Als een van de persoonsgegevens die ik over u heb onnauwkeurig of verouderd zou zijn, kunt mij vragen dit te corrigeren.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens als ik niet meer gemachtigd ben om deze te gebruiken.
U hebt het recht om uw informatie te laten verwijderen of de verwerking onder bepaalde omstandigheden te beperken.
U hebt ook het recht uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te laten overdragen.
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, contacteer mij via schepen.matthys@brugge.be . 
U dient mij daartoe een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) te leveren. 

Delen van uw gegevens

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geef ik uw persoonlijke gegevens niet door aan anderen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen via schepen.matthys@brugge.be .
U heeft altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit), dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming via www.gegevensbeschermingsautoriteit.be  

 

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 31 augustus2018.

pijltje.png

ZO WERK IK AAN EEN WARM BRUGGE

Als schepen van Burgerlijke stand voltrok ik de laatste 6 jaar al meer dan 2500 huwelijken.
Aan iedere ceremonie probeer ik mijn eigen persoonlijke en warme toets te geven.

Bij ongeval of ziekte kunnen de hulpdiensten in de gele doos in uw koelkast, de fiche vinden waar zich alle levensnoodzakelijke info en eventueel levensreddende medicatie bevindt.  Op deze wijze wo

Met passie ben ik betrokken bij onze seniorenadviesraad (SAR) onder leiding van Voorzitter Rik Sagaert.

We organiseren heel wat activiteiten voor senioren van dansnamiddagen tot de Zilverfeesten voor de 75-plussers.

Martine Matthys Personen met een beperking

Brugge moet een integraal inclusieve stad zijn: een stad waar iedereen mee kan!

Ons doel is een toegankelijk strand voor iedereen!
Samen met onze jobstudenten zorgen we ervoor dat mindermobiele mensen van het zonnetje kunnen genieten op het strand van Zeebrugge.

(foto: voorstelling 'De 3 tenoren bij tumoren' in Zeebrugge met Luc De Laere)

In 2016 behaalden we met onze dienst welzijn de titel van Warme Stad. We zetten in op geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren
= basis voor mentaal welbevinden en veerkracht levenslang!

Voor de 2de keer organiseren we op vrijdag 5 oktober, samen met de senioren- en jeugdraad, onze Brugse Generatieclash:
een ludieke quiz van en voor jeugd en senioren.

Martine Matthys wereldlichtjesdag

Elke tweede zondag in december wordt 'Wereldlichtjesdag' gehouden. In 2018 is dat op zondag 9 december. Op deze dag, om 19:00 uur 's avonds, steken mensen over de hele aarde kaarsjes aan ter nagedachtenis aan, op welke wijze dan ook, overleden kinderen.

Senioren wegwijs en computervaardig maken is belangrijk. Digisenior bestaat nu 10 jaar en helpt iedereen op weg!
Het project is een mooie samenwerking tussen het VHSI Brugge, de seniorenadviesraad en de Stad Brugge.

Dit jaar maakten we de dromen waar van kinderen met een beperking tussen 6 en 12 jaar.
Zo mocht Jason samen met Dominque Persoone in de chocolatier aan de slag.

 

Martine Matthys aangifte geboortes

Je kan binnenkort de aangifte van de geboorte van je kindje meteen in de kraamkliniek doen.
Zo hoef je hiervoor niet meer langs te komen in het Huis van de Bruggeling.

6 jaar lang, dagelijks tussen de Bruggelingen die mij inspireren om mijn werk nog beter te doen: Dat is wat ik het liefste doe!

Martine Matthys - 8ste
Martine Mouquet - 22ste op de lijst gemeenteraad

We hebben meer gemeen dan onze naam!

Veel senioren leven in een sociaal isolement en voelen zich soms eenzaam.  De individualisering van onze jachtige samenleving eist zijn tol.

Een monnikenwerk van enkele jaren: Waar vroeger bij het digitaliseringsproces van de begraafplaatsen de klemtoon lag op het inventariseren van het waardevol erfgoed (dit zijn de monumenten), worden

Ieder laatste weekend van mei nemen wij deel aan de Europese Week van de Begraafplaatsen en wordt het funerair patrimonium van Brugge in de kijker geplaatst.

Aan iedere persoon die vrijwillig instaat voor de alledaagse zorg van iemand die zwaarbehoevend is wordt door ons een mantelzorgpremie uitbetaa

Dertig jaar geleden begon, onder impuls van Fernand Deduytsche, toenmalig verantwoordelijke van de stedelijke begraafplaats in Brugge, de vraag naar de Brugse bevolking om een waardevol grafteken t

Vanaf 1 augustus 2018 werd deze bevoegdheid overgedragen
aan de ambtenaar van Burgerlijke Stand.
Een familienaam wijzigen blijft wel de bevoegdheid van de minister van Justitie.

Een middeleeuwse stad als Brugge is het niet zo gemakkelijk te bezoeken met een rolwagen. 

Als schepen van de burgerlijke stand voltrok ik al meer dan 2500 huwelijken in het mooie stadhuis van Brugge,
het gemeenschapshuis in Zeebrugge, in het Penitentiair Complex van Brugge,

ZO WERK IK AAN EEN WARM BRUGGE

Als schepen van Burgerlijke stand voltrok ik de laatste 6 jaar al meer dan 2500 huwelijken.
Aan iedere ceremonie probeer ik mijn eigen persoonlijke en warme toets te geven.

Bij ongeval of ziekte kunnen de hulpdiensten in de gele doos in uw koelkast, de fiche vinden waar zich alle levensnoodzakelijke info en eventueel levensreddende medicatie bevindt.  Op deze wijze wo

Met passie ben ik betrokken bij onze seniorenadviesraad (SAR) onder leiding van Voorzitter Rik Sagaert.

We organiseren heel wat activiteiten voor senioren van dansnamiddagen tot de Zilverfeesten voor de 75-plussers.

Martine Matthys Personen met een beperking

Brugge moet een integraal inclusieve stad zijn: een stad waar iedereen mee kan!

Ons doel is een toegankelijk strand voor iedereen!
Samen met onze jobstudenten zorgen we ervoor dat mindermobiele mensen van het zonnetje kunnen genieten op het strand van Zeebrugge.

(foto: voorstelling 'De 3 tenoren bij tumoren' in Zeebrugge met Luc De Laere)

In 2016 behaalden we met onze dienst welzijn de titel van Warme Stad. We zetten in op geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren
= basis voor mentaal welbevinden en veerkracht levenslang!

Voor de 2de keer organiseren we op vrijdag 5 oktober, samen met de senioren- en jeugdraad, onze Brugse Generatieclash:
een ludieke quiz van en voor jeugd en senioren.

Martine Matthys wereldlichtjesdag

Elke tweede zondag in december wordt 'Wereldlichtjesdag' gehouden. In 2018 is dat op zondag 9 december. Op deze dag, om 19:00 uur 's avonds, steken mensen over de hele aarde kaarsjes aan ter nagedachtenis aan, op welke wijze dan ook, overleden kinderen.

Senioren wegwijs en computervaardig maken is belangrijk. Digisenior bestaat nu 10 jaar en helpt iedereen op weg!
Het project is een mooie samenwerking tussen het VHSI Brugge, de seniorenadviesraad en de Stad Brugge.

Dit jaar maakten we de dromen waar van kinderen met een beperking tussen 6 en 12 jaar.
Zo mocht Jason samen met Dominque Persoone in de chocolatier aan de slag.

 

Martine Matthys aangifte geboortes

Je kan binnenkort de aangifte van de geboorte van je kindje meteen in de kraamkliniek doen.
Zo hoef je hiervoor niet meer langs te komen in het Huis van de Bruggeling.

6 jaar lang, dagelijks tussen de Bruggelingen die mij inspireren om mijn werk nog beter te doen: Dat is wat ik het liefste doe!

Martine Matthys - 8ste
Martine Mouquet - 22ste op de lijst gemeenteraad

We hebben meer gemeen dan onze naam!

previous pauseresume next